Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
18/02
2024
Kết quả xổ số Mega 6/45
05 19 20 21 24 40
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 45,166,929,000đ
Giải nhất 5 số 25 10 Triệu
Giải nhì 4 số 1,537 300.000đ
Giải ba 3 số 26,502 30.000đ
JACKPOT kỳ sau
45,166,929,000 đ
Kết quả xổ số Mega 6/45 được tường thuật trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18h10p các ngày thứ 4, thứ 6, chủ nhật và được tường thuật trực tiếp tại website: www.thantai39.vn