Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
29/02
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
04 11 20 38 52 53 | 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 153,346,722,600
Jackpot2 5 số + 1* 0 4,988,213,650
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
153,346,722,600đ
JACKPOT 2 kỳ sau
4,988,213,650đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn