Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn
Kính Chúc Quý Khách May Mắn!
ĐT: 0938587638.
ĐC: 174 Thích Quảng Đức, LK, ĐN
13/07
2024
Kết quả xổ số Power 6/55
02 12 13 33 44 52 | 34
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot1 6 số 0 132,641,850,900
Jackpot2 5 số + 1* 0 3,633,637,950
Giải nhất 5 số 31 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,455 500.000đ
Giải ba 3 số 30,846 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
JACKPOT 1 kỳ sau
132,641,850,900đ
JACKPOT 2 kỳ sau
3,633,637,950đ
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn