Kết quả sổ xố Miền Bắc

29/05
2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
(Áp dụng cho khu vực MIỀN BẮC)
T.Bảy4MQ14MQ5MQ15MQ10MQ6MQ
ĐB
60031
G.Nhất
50514
G.Nhì
09514
54630
G.Ba
36198
03676
41622
63989
83565
13439
G.Tư
8127
7042
3981
9883
G.Năm
4909
7503
1143
5354
5950
6000
G.Sáu
666
096
210
G.Bảy
07
20
52
49
In KQXS từ Website: www.thantai39.vn
Dò Loto Miền Bắc 29/05/2024
# H.Nội
0 09 03 00 07
1 14 14 10
2 22 27 20
3 31 30 39
4 42 43 49
5 54 50 52
6 65 66
7 76
8 89 81 83
9 98 96

28/05
2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
(Áp dụng cho khu vực MIỀN BẮC)
T.Bảy4MQ14MQ5MQ15MQ10MQ6MQ
ĐB
47490
G.Nhất
72043
G.Nhì
09830
29003
G.Ba
30879
15157
62025
16755
23357
05880
G.Tư
8291
6953
9981
1132
G.Năm
0811
0341
2380
4935
4914
8694
G.Sáu
232
937
880
G.Bảy
63
29
75
12
In KQXS từ Website: www.thantai39.vn
Dò Loto Miền Bắc 28/05/2024
# B.Ninh
0 03
1 11 14 12
2 25 29
3 30 32 35 32 37
4 43 41
5 57 55 57 53
6 63
7 79 75
8 80 81 80 80
9 90 91 94

27/05
2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
(Áp dụng cho khu vực MIỀN BẮC)
T.Bảy4MQ14MQ5MQ15MQ10MQ6MQ
ĐB
72578
G.Nhất
03162
G.Nhì
29946
49185
G.Ba
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.Tư
5521
7559
0698
8712
G.Năm
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.Sáu
322
063
620
G.Bảy
40
07
32
52
In KQXS từ Website: www.thantai39.vn
Dò Loto Miền Bắc 27/05/2024
# H.Nội
0 08 00 07
1 12 19
2 21 21 22 20
3 32
4 46 41 49 40
5 56 59 52
6 62 63
7 78 75 75 75
8 85
9 94 98 93

26/05
2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
(Áp dụng cho khu vực MIỀN BẮC)
T.Bảy4MQ14MQ5MQ15MQ10MQ6MQ
ĐB
53398
G.Nhất
12478
G.Nhì
14385
06275
G.Ba
50369
07115
73615
52752
37780
90972
G.Tư
1340
3208
3152
1799
G.Năm
5570
7834
5867
5173
2969
1012
G.Sáu
288
878
459
G.Bảy
61
92
08
33
In KQXS từ Website: www.thantai39.vn
Dò Loto Miền Bắc 26/05/2024
# H.Nội
0 08 08
1 15 15 12
2  
3 34 33
4 40
5 52 52 59
6 69 67 69 61
7 78 75 72 70 73 78
8 85 80 88
9 98 99 92

25/05
2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
(Áp dụng cho khu vực MIỀN BẮC)
T.Bảy4MQ14MQ5MQ15MQ10MQ6MQ
ĐB
09743
G.Nhất
80957
G.Nhì
58795
38612
G.Ba
30165
99475
59693
26647
80994
67715
G.Tư
7348
3723
9468
7032
G.Năm
1192
3750
3229
4263
1412
7585
G.Sáu
192
342
319
G.Bảy
43
55
10
23
In KQXS từ Website: www.thantai39.vn
Dò Loto Miền Bắc 25/05/2024
# T.Bình
0  
1 12 15 12 19 10
2 23 29 23
3 32
4 43 47 48 42 43
5 57 50 55
6 65 68 63
7 75
8 85
9 95 93 94 92 92

Khuyến Mãi

Ý nghĩa 100 con số?