Kết Quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55 - Kỳ #01001
29/02
2024
04 11 20 38 52 53 33
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 153.3tỉ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 5.0tỉ
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,435 500.000đ
Giải ba 3 số 31,785 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Giá trị Jackpot 1
153,346,722,600
Giá trị Jackpot 2
4,988,213,650
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn

KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55 - Kỳ #01000
27/02
2024
01 04 06 08 24 35 53
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 142.7tỉ
Jackpot 2 5 số + 1* 0 ≈ 3.8tỉ
Giải nhất 5 số 17 40 Triệu
Giải nhì 4 số 2,068 500.000đ
Giải ba 3 số 36,946 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Giá trị Jackpot 1
142,673,643,750
Giá trị Jackpot 2
3,802,316,000
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn

KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55 - Kỳ #00999
24/02
2024
01 03 22 27 38 40 26
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 135.5tỉ
Jackpot 2 5 số + 1* 1 ≈ 3.6tỉ
Giải nhất 5 số 15 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,569 500.000đ
Giải ba 3 số 29,741 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Giá trị Jackpot 1
135,452,799,750
Giá trị Jackpot 2
3,569,068,200
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn

KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55 - Kỳ #00998
22/02
2024
08 19 24 31 35 55 01
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 130.3tỉ
Jackpot 2 5 số + 1* 1 ≈ 3.4tỉ
Giải nhất 5 số 48 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,511 500.000đ
Giải ba 3 số 30,793 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Giá trị Jackpot 1
130,331,185,950
Giá trị Jackpot 2
3,419,717,350
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn

KẾT QUẢ XỔ SỐ
POWER 6/55 - Kỳ #00997
20/02
2024
34 46 50 51 52 55 05
Số lượng giải trúng - kỳ này:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 ≈ 126.6tỉ
Jackpot 2 5 số + 1* 1 ≈ 3.6tỉ
Giải nhất 5 số 27 40 Triệu
Giải nhì 4 số 1,586 500.000đ
Giải ba 3 số 30,486 50.000đ
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
Giá trị Jackpot 1
126,553,729,800
Giá trị Jackpot 2
3,628,934,550
Trực tiếp Power 6/55 vào lúc 18h10p các ngày thứ 3, 5, 7 tại website: www.thantai39.vn

Khuyến Mãi

Ý nghĩa 100 con số?